sv
Ordförklaringar:

Klinisk studie

Vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar.