sv
Ordförklaringar:

Klinisk farmakologi

Läran om ett läkemedels effekt på människa.