sv
Ordförklaringar:

Karolinska Trial Alliance

Forum Stockholm-Gotland var tidigare Karolinska Trial Alliance. Från och med 1 januari 2020 flyttades noduppdraget inom Stockholms sjukvårdsregion till FoU-ledningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För information om Forum Stockholm-Gotland