sv
Ordförklaringar:

Kammarkollegiet

En statlig förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet. Bevakar bland annat statens rätt och allmänna intressen.