sv
Ordförklaringar:

Joniserande strålning

Strålning bestående av partiklar eller fotoner med tillräckligt hög energi för att slå bort elektroner från atomer så att joner bildas. Joner är kemiskt reaktiva och kan orsaka skador på levande vävnad.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.