sv
Ordförklaringar:

Joniserande strålning

Strålning bestående av partiklar eller fotoner med tillräckligt hög energi för att slå bort elektroner från atomer så att joner bildas. Joner är kemiskt reaktiva och kan orsaka skador på levande vävnad.