sv
Ordförklaringar:

Interventionsstudie

En experimentell klinisk studie där studiedeltagarna utsätts för någon form av intervention, till exempel ett läkemedel, en medicinteknisk produkt, en diet eller en kirurgisk metod enligt ett i förväg fastställt protokoll. Avsikten är att undersöka eller fastställa behandlingens eller metodens säkerhet och effekt eller prestanda.

Mer om studietyper