sv
Ordförklaringar:

Interventionsstudie

En experimentell klinisk studie där studiedeltagarna tilldelas någon typ av behandling, till exempel ett läkemedel eller en medicinteknisk produkt. En interventionsstudie ska vara godkänd av en regional etikprövningsnämnd innan den får påbörjas. För interventionsstudier med läkemedel måste man också ha medgivande från Läkemedelsverket. Interventionsstudier med icke CE-märkta medicintekniska produkter eller medicintekniska produkter som är CE-märkta för annan användning än den som interventionsstudien avser är anmälningspliktiga till Läkemedelverket.

Interventionsstudie används synonymt med klinisk prövning på kliniskastudier.se.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.