sv
Ordförklaringar:

Inklusionskriterier

Kriterier som en studiedeltagare måste uppfylla för att få delta i en klinisk studie.