sv
Ordförklaringar:

Impact factor

Rankning av vetenskapliga tidskrifter med avseende på hur ofta tidskrifternas artiklar citeras.