sv
Ordförklaringar:

Icke-interventionsstudie

Vetenskaplig undersökning där ingen aktiv åtgärd vidtas. Kallas även observationsstudie.