sv
Ordförklaringar:

HTA

Health Technology Assessment. En systematisk analys av en metods medicinska, ekonomiska, etiska och sociala effekter.