sv
Ordförklaringar:

Hälsoekonomi

Relation mellan kostnad och effekt mätt i form av förbättrad hälsa och höjd livskvalitet.