sv
Ordförklaringar:

Gothia Forum

Regional nod för Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.