sv
Ordförklaringar:

GCP

Good Clinical Practice, god klinisk sed. Riktlinjer för hur kliniska studier ska genomföras för att säkerställa att data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas rättigheter, integritet och konfidentialitet skyddas.