sv
Ordförklaringar:

Forum Uppsala-Örebro

Forum Mellansverige hette tidigare Uppsala-Örebro, namnändrigen skedde i december 2020. För mer information regionerna som tillhör Forum Mellansverige