sv
Ordförklaringar:

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för sydöstra sjukvårdsregionen där Region Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland ingår. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.