sv
Ordförklaringar:

Forum Söder

Regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg samt Region Blekinge ingår. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.