sv
Ordförklaringar:

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting samt Landstinget Västernorrland. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.