sv
Ordförklaringar:

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Västernorrland. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.