sv
Ordförklaringar:

FDA

Food and Drug Administration. Amerikansk motsvarighet till Livsmedelsverket och Läkemedelsverket eller det europeiska European Medicines Agency, EMA.