sv
Ordförklaringar:

Fas 4

Kliniska uppföljningsstudier som görs efter att en produkt kommit ut på marknaden.