sv
Ordförklaringar:

Fas 3

Sista steget i klinisk läkemedelsutveckling. I fas 3 testas läkemedlets effekt och säkerhet i stora patientgrupper. Efter fas 3 kan man ansöka om att få ett läkemedel eller en behandling godkänd.