sv
Ordförklaringar:

Fas 2

Andra steget i klinisk läkemedelsutveckling. I fas 2 undersöks läkemedlets effekt på en viss sjukdom i en liten grupp patienter. Läkemedlet jämförs med placebo eller standardbehandling.