sv
Ordförklaringar:

Farmakologi

Kunskap om hur substanser tillverkas, ser ut, omsätts i kroppen, verkar och används.