sv
Ordförklaringar:

Farmakokinetik

Läran om hur substanser omsätts i kroppen, det vill säga hur de tas upp, fördelas, bryts ner och utsöndras.