sv
Ordförklaringar:

Exklusionskriterier

Kriterier som en patient INTE får uppfylla för att få delta i en klinisk studie.