sv
Ordförklaringar:

EudraCT

European Clinical Trial Database. Databas för registrering av kliniska läkemedelsstudier inom EU.