sv
Ordförklaringar:

Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Myndigheten ersatte 1 januari 2019 de regionala etikprövningsnämnderna. Etikprövningsmyndigheten gör etiska prövningar av forskning på människor, forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.