sv

Epidemiologi

Läran om sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp i befolkningen.