sv
Ordförklaringar:

Enheten för kliniska studier vid Vetenskapsrådet

Kliniska Studier Sveriges samordnande funktion vid Vetenskapsrådet.