sv
Ordförklaringar:

End of Trial Notification

Besked om att en klinisk studie anses avslutad. Skickas till Läkemedelsverket senast 90 dagar efter att en klinisk läkemedelsstudie avslutats.