sv
Ordförklaringar:

Dubbelblind

Varken prövare eller studiedeltagare känner till vilket av de olika behandlingsalternativen som ges en specifik deltagare. Syftar till att minska risken för att förväntningar påverkar testresultatet.