sv
Ordförklaringar:

Dubbelblind

Varken prövare eller studiedeltagare känner till vilket av de olika behandlingsalternativen som ges en specifik deltagare. Syftar till att minska risken för att förväntningar påverkar testresultatet.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.