sv
Ordförklaringar:

DSUR

Development Safety Update Report. Årlig säkerhetsrapport som sammanfattar biverkningsrapporter från en klinisk behandlingsstudie med läkemedel.