sv
Ordförklaringar:

Datainspektionen

En statlig förvaltningsmyndighet under Justitiedepartementet. Ska genom sin tillsynsverksamhet bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till intrång i enskilda individers personliga integritet.