sv
Ordförklaringar:

Data management

Hantering av data inom till exempel en klinisk studie.