sv
Ordförklaringar:

CRO

Clinical Research Organisation. Fristående kontraktforskningsorganisation som genomför hela eller delar av kliniska studier på uppdrag av en sponsor.