sv
Ordförklaringar:

CRF

Case Report Form. Fallrapporteringsformulär som samlar all enligt studieprotokollet efterfrågad data för en studiedeltagare.