sv
Ordförklaringar:

clinicaltrials.gov

Internationellt register och databas för kliniska studier. Drivs av U.S. National Institutes of Health.