sv
Ordförklaringar:

Clean file

När all data från en klinisk studie är kontrollerad, kompletterad och rättad. Databasen låses och statistisk analys kan påbörjas.