sv
Ordförklaringar:

Cellodling

En teknik där celler odlas i en skål eller flaska med steril näringslösning. Ofta odlas bara en typ av celler från ett visst organ. Cellodling används inom forskning bland annat för att studera hur celler reagerar på till exempel en ny läkemedelssubstans.