sv
Ordförklaringar:

Bioteknik

En kombination av biologi och teknik som innebär att celler eller cellkomponenter används i tekniska tillämpningar.