sv
Ordförklaringar:

Audit

En systematisk och oberoende granskning för att kontrollera att en klinisk behandlingsstudie med läkemedel genomförts och rapporterats korrekt och i enlighet med GCP och regelverk.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.