sv
Ordförklaringar:

Audit

En systematisk och oberoende granskning för att kontrollera att en klinisk behandlingsstudie med läkemedel genomförts och rapporterats korrekt och i enlighet med GCP och regelverk.