sv
Ordförklaringar:

Ansvarig prövare

Den person som har det övergripande ansvaret för en klinisk studie på prövningsstället. I kliniska behandlingsstudier med läkemedel ska den ansvarige prövaren vara legitimerad läkare eller tandläkare med expertkunskaper inom det aktuella medicinska området,