sv
Ordförklaringar:

Ansvarig prövare

Den person som har det övergripande ansvaret för en klinisk studie på prövningsstället. I kliniska behandlingsstudier med läkemedel ska den ansvarige prövaren vara legitimerad läkare eller tandläkare med expertkunskaper inom det aktuella medicinska området,

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.