sv
Ordförklaringar:

Tillgänglighet

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur kliniskastudier.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapporterabrister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kliniskastudier.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till registrator@vr.se
  • ring 08-546 44 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Meddela oss genom att fylla i formuläret som finns på vr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte uppfyller kraven beskrivs nedan.


Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning av webbsidan

  • Webbsidan innehåller valideringsfel vilket kan göra att den inte fungerar som tänkt i alla webbläsare. [WCAG 4.1.1 (A)]

Problem vid användning av uppläsningsverktyg

  • I vissa uppläsningsverktyg läses hela menyn upp trots att den inte är öppen. [WCAG 3.2.3 (AA)]
  • Funktionen ”tillbaka-till-toppen” nederst på sidorna fungerar inte i uppläsningsverktyg. [WCAG 4.1.2 (A)]
  • I kontakt-och prenumerationsformulär kan uppläsningsverktyg inte tolka vilken information användaren förväntas skriva i respektive fält. [WCAG 3.3.2 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av kliniskastudier.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 30 januari 2019. Vetenskapsrådet gav en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem den 2 december 2019. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på kliniskastudier.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2025.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades i mars 2017.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 20 december 2019.