sv
Ordförklaringar:

Strategisk plan

Den strategiska planen för Kliniska Studier Sverige består av sex långsiktiga mål som styr arbetet. Som komplement till den strategiska planen finns det en handlingsplan som på ett mer detaljerat sätt beskriver hur arbetet ska bedrivas.

Den strategiska planen utgår från regeringsuppdraget till Vetenskapsrådet: att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.

Den strategiska planen ska också stödja arbetet mot den långsiktiga visionen:

En stark nationell infrastruktur för kliniska studier av hög kvalitet som ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvård, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Akademin, hälso-och sjukvården och industrin har en god samverkan där delarna stärker helheten.

Långsiktiga mål

  • Kliniska Studier Sverige är ett hållbart och välfungerande nationellt system för kliniska studier av hög kvalitet.
  • Kliniska Studier Sverige skapar förutsättningar för god kommunikation mellan aktörer verksamma inom kliniska studier och tillhandahåller lättillgänglig information och kunskap som ökar intresset och underlättar genomförandet av kliniska studier.
  • Kliniska Studier Sverige har tydliga och effektiva processer som underlättar kliniska studier av hög kvalitet.
  • Kliniska Studier Sverige har en gemensam målbild och är ett professionellt samarbete med hög kompetens.
  • Kliniska Studier Sverige är en samlande kraft som verkar för ökad samverkan mellan olika aktörer.
  • Internationella och nationella kliniska studier av hög kvalitet ökar i Sverige.

Utifrån de långsiktiga målen prioriterar Kommittén för kliniska studier vilka utvecklingssatsningar som ska genomföras.


Skapad: 2016-11-04
Senast uppdaterad: 2016-11-04

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.