sv
Ordförklaringar:

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (KTA) är regional nod för Stockholm och Gotland.

KTA är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland.

Om Karolinska Trial Alliancelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

KTA deltar i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Information om kliniska studier inom medicinteknik
  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Skapad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2018-11-14 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.