sv
Ordförklaringar:

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (KTA) är regional nod för regionerna Stockholm och Gotland.

KTA är en klinisk forskningsverksamhet som arbetar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland.

Om Karolinska Trial Alliancelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

KTA deltar i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.