sv
Ordförklaringar:

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen där Västra Götaland och norra delen av Region Halland ingår.

Det regionala noduppdraget för Gothia Forum innebär att främja klinisk forskning och ansvara för regional samordning i västra sjukvårdsregionen.

Om Gothia Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Gothia Forum leder satsningen:

  • Forskningspersonenkät
  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Gothia Forum deltar även i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Skapad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2018-11-14 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.