sv
Ordförklaringar:

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen där Västra Götalandsregionen och norra delen av Region Halland ingår.

Det regionala noduppdraget för Gothia Forum innebär att främja klinisk forskning och ansvara för regional samordning i västra sjukvårdsregionen.

Om Gothia Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Gothia Forum leder satsningen:

  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Gothia Forum deltar även i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.