sv
Ordförklaringar:

Gothia Forum

Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen där Västra Götaland och norra delen av Region Halland ingår. Vårt regionala noduppdrag innebär att underlätta för akademin, hälso- och sjukvården och industrin att genomföra kliniska studier med hög kvalitet i vår region.

Vi verkar också för att antalet studier och patienter som deltar i studierna ökar. Gothia Forum erbjuder hjälp med allt från enstaka moment till ett komplett genomförande av kliniska forskningsprojekt och kliniska studier inom alla faser inklusive First-in-Man.

Projektstöd

Prövningsenheter

Inom Gothia Forum finns prövningsenheter som genomför kliniska studier både inom sluten- och öppenvård inklusive pediatriska prövningar. Prövningsenheterna erbjuder resurser i form av bland annat forskningspersonal och patientbäddar till kliniker i regionen, enskilda forskare och Life Science-industrin som har behov av att kliniska studier utförs.

Forsknings- och projektstöd

Vi erbjuder stöd i alla faser av en studie. Det innebär hjälp med projektledning, feasibility, hälsoekonomiska analyser, medicinsk rådgivning samt stöd i regionutvecklingsfrågor. Vi genomför företagsinitierade och akademiska studier. Grants office erbjuder hjälp att hitta, ansöka om och administrera lämplig externfinansiering med fokus på finansiering från EU:s ramprogram för forskning.

Rådgivning och utbildning

Gothia Forum har som mål att öka antalet prövningar i regionen och dessutom utföra dem med optimal kvalitet. Vi erbjuder därför bland annat utbildningar inom GCP, medicinsk rådgivning samt rådgivning inom hälsoekonomi, juridik och klinisk läkemedelsprövning.

Regionutveckling

I vårt uppdrag ingår att arbeta för tillväxt och hållbar utveckling inom Life Science-området. Vi samarbetar därför med andra organisationer för att lyfta fram regionens styrkor.

Läs mer om oss och vad vi kan erbjudalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och utbildning

Utbildningar inom Good Clinical Practice (GCP):
GCP del 1 - Grundkurs
GCP del 2 - Fortsättningskurs
GCP del 1 - Grundkurs med inriktning på barn- och ungdomsstudier
Grundkurs i medicinteknisk utveckling för sjukvårdspersonal

Mer information om de olika utbildningarna hos Gothia Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådet gör denna information tillgänglig som en del av samarbetet mellan Vetenskapsrådet och Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner. Informationen är skriven och sammanfattad av Gothia Forum och ger en kort beskrivning av utbudet inom den regionala noden.

Vid frågor, var vänlig kontakta Gothia Forum.

Kontakta oss

Gothia Forum använder sig av en funktionsbrevlåda, på detta sätt kan din fråga besvaras snabbare. Välkommen att kontakta oss:

gothia.forum@vgregion.se

Nodföreståndare är Christer Söderström.

Studieförfrågningar (Feasibility):
gothia.forum@vgregion.se

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Gothia Forum leder projektet:

  • Forskningspersonenkät

 

Gothia Forum deltar även i projektet:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Nationell standard R-RCT

 

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.