sv
Ordförklaringar:

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för landstingen Dalarna, Sörmland och Värmland samt regionerna Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

Den regionala nodens uppdrag är att samverka med, och stödja, alla aktörer involverade i kliniska studier i sjukvårdsregionen.

Om Forum Uppsala-Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Uppsala-Örebro leder satsningarna:

  • Nationell standard R-RCT
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Forum Uppsala-Örebro deltar även i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst
  • Forskningspersonenkät
  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Skapad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2018-11-14 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.