sv
Ordförklaringar:

Forum Uppsala-Örebro

Forum Uppsala-Örebro är regional nod för regionerna Dalarna, Sörmland, Värmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

Den regionala nodens uppdrag är att samverka med, och stödja, alla aktörer involverade i kliniska studier i sjukvårdsregionen.

Om Forum Uppsala-Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Uppsala-Örebro leder satsningarna:

  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Forum Uppsala-Örebro deltar även i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.