sv
Ordförklaringar:

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för sydöstra sjukvårdsregionen där Landstinget i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland ingår.

Forum Sydost har som uppdrag att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i sydöstra sjukvårdsregionen. Noden arbetar också med utvecklingsfrågor som rör infrastrukturen för genomförandet av kliniska studier.

Om Forum Sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Sydost leder satsningen:

  • Information om kliniska studier inom medicinteknik

Forum Sydost deltar även i satsningarna:

  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Samordnade studieförfrågningar
  • Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Skapad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2018-11-14 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.