sv
Ordförklaringar:

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för landstinget i Kalmar, region Jönköping och region Östergötland.

Forum Sydost har som uppdrag att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor som rör infrastrukturen för genomförandet av kliniska studier.

Om Forum Sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Sydost leder satsningen:

  • Information om kliniska studier inom medicinteknik

Forum Sydost deltar även i satsningen:

  • Nationell standard R-RCT

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Skapad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2017-02-02

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.