sv
Ordförklaringar:

Forum Sydost

Forum Sydost är regional nod för landstinget i Kalmar, region Jönköping och region Östergötland.

Forum Sydost har som uppdrag att stödja, stärka och underlätta genomförandet av kliniska studier i Sydöstra sjukvårdsregionen. Vi bistår med praktiskt projektstöd till akademi, företag och hälso– och sjukvård samtidigt som vi aktivt arbetar med utvecklingsfrågor som rör infrastrukturen för genomförandet av kliniska studier i ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

Projektstöd

Forum Sydost erbjuder följande stödfunktioner: 

 • Regulatorisk rådgivning rörande tillämpningen av etikprövningslagen, läkemedelslagen och lagen om medicintekniska produkter inför ansökan till myndigheter.
 • Statistisk och vetenskaplig rådgivning kring studiedesign, urvalsberäkningar, datahantering och val av statistisk analysmetod.
 • Utformande av ett studieprotokoll i enlighet med applicerbart regelverk samt tillämpliga internationella standarder.
 • Utförandet av kvalitetskontroll (monitorering) i klinisk prövning av läkemedel eller medicinteknisk produkt.
 • Kontaktförmedling till prövare med intresse för deltagande i kliniska studier
 • Facilitet med sängplatser och forskningssjuksköterska, specifikt avsedd för genomförande av kliniska studier.
 • Kontaktförmedling till övriga stödfunktioner i regionen så som test- och innovationsstöd, biobanksstöd, fryshotell och juridisk rådgivning.

Kurser och utbildning

Främst arrangeras kurser och utbildningar inom området Good Clinical Practice (GCP) och statistik, men kan även hålla kurser efter er verksamhets önskemål och behov. Kontakta oss för mer information.

I dagsläget erbjuder vi följande kurser:

 • GCP-kurs, 3 dagar planeras under våren 2017.
 • Kortare utbildningstillfällen i b.la. urvalsstorleksberäkning planeras under vår eller höst 2017.

Dessutom arrangerar vi tillsammans med institutioner vid Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet:

 • Forskarutbildningskurser i GCP (1 ggr/år)
 • Grundläggande statistik (2 ggr/år)
 • Multivariat statistik (1 ggr/år)

Vetenskapsrådet gör denna information tillgänglig som en del av samarbetet mellan Vetenskapsrådet och Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner. Informationen är skriven och sammanfattad av Forum Sydost och ger en kort beskrivning av utbudet inom den regionala noden.

Vid frågor, var vänlig kontakta Forum Sydost.

Kontakta oss

Forum Sydostlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster använder sig av en funktionsbrevlåda, på detta sätt kan din fråga besvaras snabbare. Välkommen att kontakta oss:
forumo@regionostergotland.se

Vår ledningsgrupp består av en representant från respektive lokal nod:
Charlotta Dabrosin, nodföreståndare:
Forum Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jonas Bonnedahl: Landsting i Kalmar länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Staffan Hägg: Region Jönköping länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieförfrågningar (Feasibility):
kliniskaforskningsenheten@regionostergotland.se

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Sydost leder projektet:

 • Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

 

Forum Sydost deltar även i projektet:

 • Nationell standard R-RCT

 

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.

Möt Forum Sydosts nodföreståndare


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.