sv
Ordförklaringar:

Forum Söder

Forum Söder är regional nod för Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne, Region Halland (södra delen), Region Kronoberg, Landstinget Blekinge ingår.

Forum Söders centrala stödorganisation är lokaliserad på Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region Skåne. Lokala stödfunktioner finns vid FOU-enheterna inom respektive regioner/ landsting.

Om Forum Söderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

Forum Söder leder satsningen:

  • Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst

Forum Söder deltar även i satsningarna:

  • Samordnade studieförfrågningar
  • Statistik och uppföljning av kliniska studier
  • Information om kliniska studier inom medicinteknik
  • Implementering av samverkan kring arbetsprocesser och kvalitetssystem
  • Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.


Skapad: 2017-02-02
Senast uppdaterad: 2018-11-14 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.