sv
Ordförklaringar:

Forum Norr

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting samt Landstinget Västernorrland.

Tillsammans med landstingens FoU-organisationer och Regionalt cancercentrum Norr, Biobanken Norr, Registercentrum Norr och Umeå universitet, Mittuniversitetet samt Luleå tekniska universitet skapar Forum Norr en forskningsstödjande infrastruktur.

Projektstöd

Forum Norr erbjuder ett flertal stödfunktioner som underlättar arbetet under planering, genomförande och avslutande av ett studieprojekt. Dessa funktioner inkluderar:

 • Tillgång till lokala kliniska forskningscentrum i hela regionen med standardiserad utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor
 • Administrativt stöd för rådgivning, ansökningar, monitorering med mera
 • En ingång för feasibilityförfrågningar i hela norra sjukvårdsregionen
 • Resurser för att möjliggöra studier inom alla fyra norrlandsting
 • Utbildning och support i Good Clinical Practice (GCP)
 • Kontaktpunkt för forskningssjuksköterskor med regelbundna träffar och erbjudande om utbildning
 • Förmedling av kontakter till övrig infrastruktur för klinisk forskning i regionen samt till Regionalt cancercentrum norr, Registercentrum norr samt Biobanken norr
 • Statistiker för rådgivning och uppdrag

Mer om våra stödfunktionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurser och utbildning

Good clinical practice (GCP)

Kurserna ger kunskaper i regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomomförande och avslutande av kliniska studier och vänder sig till dem som har intresse av kliniska prövningar.

 • Introduktion GCP: Grundkurs på en dag– anordnas två gånger årligen. Kan även ges via videolänk vid minst ett utbildningstillfälle.
 • Forskarutbildningskurs i GCP (1hp): Ett av tillfällena ovan ingår även i Umeå universitets forskarutbildningsprogram.
 • Grundkurs i GCP i kliniskt forskningsarbete (4,5 hp): Kurs på sammanlagt fyra dagar - genomgång av GCP, ansökningsprocedurer, registrering av studier, säkerhetsrapportering, lagar och förordningar samt ett hemarbete.
 • Fördjupningskurs i GCP: Arrangeras en gång om året. För de som har gått grundläggande endagskurs och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning. Den kan med fördel användas som en regelbunden uppdatering av GCP-kunskaperna.
 • Forskningssjuksköterskenätverk: Lokala träffar för forskningssjuksköterskor anordnas regelbundet runt om i hela regionen. Under dessa träffar tas ett eller flera aktuella ämnen upp och möjlighet till diskussion och nätverkande ges. Relevant utbildning erbjuds.

Registerforskning

Kurs på forskarnivå i registerforskning med särskild inriktning på kvalitetsregister (2 hp): Introduktionskurs i registerforskning på fem dagar. Arrangeras en gång om året av Registercentrum Norr tillsammans med Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin (Epidemiologi och global hälsa).

Mer om de olika utbildningarna som erbjudslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådet gör denna information tillgänglig som en del av samarbetet mellan Vetenskapsrådet och Sveriges hälso- och sjukvårdsregioner. Informationen är skriven och sammanfattad av Forum Norr och ger en kort beskrivning av utbudet inom den regionala noden.

Vid frågor, var vänlig kontakta Forum Norr.

Kontakta oss

Forum Norr använder sig av en funktionsbrevlåda, på detta sätt kan din fråga besvaras snabbare. Välkommen att kontakta oss:

forumnorr@vll.se

Studieförfrågningar (Feasibility):
forumnorr@vll.se

Utvecklingssatsningar på nationell nivå

De regionala noderna både driver och är delaktiga i gemensamma utvecklingssatsningar på nationell nivå.

 

Forum Norr deltar i projekten:

 • Samordnade studieförfrågningar
 • Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik
 • Nationell standard R-RCT

 

Läs mer om de pågående nationella utvecklingssatsningarna.

Möt Forum Norrs nodföreståndare


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.