sv
Ordförklaringar:

Regionala noder

De sex regionala noderna – en i varje sjukvårdsregion – arbetar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier och öka studiekvaliteten.

Varje sjukvårdsregion har utsett en regional nod som representant i samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Noderna:

  • bidrar till nationell samverkan
  • ansvarar för regional samordning
  • kontaktpunkt och stöd för aktörer som bedriver kliniska studier i regionen
  • föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar

Noderna har ofta en verksamhet i sin region som erbjuder:

  • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar
  • kontakt till resurser inom regionen, till exempel kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra med flera
  • grundläggande stöd, till exempel kring studieprotokoll och tillståndsansökningar
  • grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik
  • hjälp att förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive nods struktur och verksamhet.


Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.