sv
Ordförklaringar:

Regionala noder

De sex regionala noderna – en i varje sjukvårdsregion – arbetar för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier och öka studiekvaliteten.

Varje sjukvårdsregion har utsett en regional nod som representant i samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Noderna:

  • bidrar till nationell samverkan
  • ansvarar för regional samordning
  • kontaktpunkt och stöd för aktörer som bedriver kliniska studier i regionen
  • föreslår och driver nationella utvecklingssatsningar

Noderna har ofta en verksamhet i sin region som erbjuder:

  • stöd till företag och forskare vid studieförfrågningar
  • kontakt till resurser inom regionen, till exempel kvalitetsregistercentra, biobanker, cancercentra med flera
  • grundläggande stöd, till exempel kring studieprotokoll och tillståndsansökningar
  • grundläggande utbildning inom klinisk forskningsmetodik
  • hjälp att förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer

 

Nedan följer en kort beskrivning av respektive nods struktur och verksamhet.


Skapad: 2017-03-14
Senast uppdaterad: 2018-11-14 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.